Gestabiliseerd zand

Gestabiliseerd zand is vloerenzand met een zeer geringe hoeveelheid cement er doorheen gemengd. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij het opvullen van kruipruimtes (zie Renovloer). Ook het opvullen van de ruimte achter walbeschoeiingen of rondom zwembaden wordt vaak met gestabiliseerd zand gedaan. Dit heeft als voordeel, ten opzichte van gewoon zand, dat het niet weg kan spoelen of lekken.